Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej także „RODO”). Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie EKO-PELLETS
Cabański & Ceglarz Sp. J. (dalej także jako „Spółka”).

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia bądź wykonaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. Zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. Wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonywania zawartej Umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. Wymogi ustawowe – tj.  konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust.1lit. c) RODO
 4. Uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. W celach wskazanych w zgodzie – na postawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie
 2. W celu przygotowania wstępnej kalkulacji dla Umowy, analizy możliwości jej zawarcia, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonaniem, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie go i tworzenie prognoz, a następnie – w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy na przewóz towarów, umów zabezpieczających wierzytelności Spółki czy umów ubezpieczających towar podczas transportu.
 3. W celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych
 4. W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu produktów i usług Spółki w okresie obowiązywania Umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora
 5. W celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 1. Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo
 2. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, albo
 3. Przez okres 10 lat od daty pozyskania danych.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 1. Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, biurom rachunkowym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 2. Innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy lub jej wykonania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Spółka nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych, niemniej jednak wszelkie sprawy dotyczące Państwa danych można zgłaszać Pełnomocnikowi ds. ochrony danych pod adresem: Pełnomocnik ds. ochrony danych, EKO-PELLETS
Cabański & Ceglarz Sp. J., adres e – mail: biuro@eko-pellets.pl , tel: (61) 442 84 24

W przypadku udostępnienia przez Państwa Spółce danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób prosimy o poinformowanie tych osób:

 1. O zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce
 2. O tym, że Spółka jest Administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej
 3. O tym, że są Państwo źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane.

EKO-PELLETS
Cabański & Ceglarz Sp. J.

 1. Cookie to niewielki plik tekstowy, który może być używany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre pliki cookie i inne technologie wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ciasteczka były blokowane. Więcej informacji odnośnie cookie pod adresem:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. Niektóre pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony. Jeśli zdecydujesz się je zablokować niektóre aspekty witryny mogą nie funkcjonować poprawnie.
   
 3. Wykorzystujemy cookie aby zoptymalizować działanie naszego serwisu i do zbierania anonimowych statystyk.
   
 4. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby cookies było blokowane.
   
 5. Zobacz jak wyłączyć tworzenie cookies w przeglądarce:
Nasz pellet ma certyfikat DINplus 7A346
din logo
din certco